W Polsce rolnictwo jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki. Jednym z czynników ważnym dla rozwoju rolnictwa jest przyroda. Można wymienić trzy główne czynniki przyrodnicze. Są to klimat, jakość gleby oraz rzeźba terenu. Poniżej pokrótce je omówimy.

Zacznijmy od klimatu. W Polsce klimat ma wpływ na rolnictwo poprzez temperaturę powietrza oraz opady atmosferyczne. Temperatura może być szkodliwa w naszym klimacie tylko w momencie kiedy jest zbyt niska. Mrozy, w szczególności te silne mogą zniszczyć uprawy wieloletnie czy też zboża ozime. Przymrozki często pojawiają się w okresie wiosennym i przyczyniają się do obumierania roślin, które już wykiełkowały. Dodatkowo zbyt niska temperatura może doprowadzić do zniszczenia pąków kwiatów lub zawiązków liści na drzewach czy krzewach. Nie bez znaczenia jest okres wegetacyjny i jego długość. Jest to czas określający czas, w jakim dana roślina może wzrastać i się rozwijać. W Polsce okres wegetacyjny twa około 180 dni w górach i wyższych partiach kraju do około 230 dni w cieplejszych regonach takich jak Dolina Odry czy Kotlina Podkarpacka. Jeżeli chodzi o opady w naszym pięknym kraju kształtują się one na poziomie około 600 mm rocznie. Zdarzają się również okresy suszy, które są druzgocące dla roślin. Groźnym zjawiskiem są również gradobicia, które mogą połamać rośliny uprawne.

Drugim czynnikiem jest jakość gleby. Ta ma ogromny wpływa na wielkość plonów. Jakość tą określamy poprzez żyzność, urodzajność oraz produktywność. Stopień przydatności gleby do celów rolniczych określamy przez klasę bonitacyjną. Ta niestety w Polsce nie jest, aż tak korzystna. Ponad 30% powierzchni gruntów w naszym kraju do gleby najsłabsze, określane klasą IV oraz V. Klasa dobra to nieco ponad 23%, a bardzo dobra i najlepsza nie przekracza łącznie 4%. Niecałe 13% to klasa najsłabsza – tutaj możemy wymienić gleby górskie czy słabe bielice. Na koniec została nam rzeźba terenu. W Polsce rzeźba terenu ogólnie rzecz biorąc sprzyja działalności rolniczej. Ponad 75% powierzchni zajmują tereny płaskie lub lekko nizinne. Jest to bardzo korzystne dla prac przy użyciu maszyn czy prac polowych. Przy obszarach górskich i mocno pofałdowanych często nie ma możliwości na używanie ciągników czy kombajnów. Poza tym przy stromych stokach woda opadowa przyczynia się do wypłukiwania warstwy gleby, zmniejszając mocno jej jakość co w wielu przypadkach zniechęca do uprawiania roślin.