Czemu odchwaszczanie kukurydzy jest takie ważne? Kukurydza bez konkurencji chwastów odwdzięczy się dorodnymi plonami, a to chyba dobrze? Jak tego dokonać? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Kukurydza to specyficzna roślina, którą trzeba wysiewać w szerokich międzyrzędach. Dodatkowo czas ich zwierania jest całkiem długi, dlatego też dobrym zabiegiem będzie użycie odpowiednich herbicydów o możliwie jak najdłuższym czasie działania. Efektywne będzie zastosowanie izoksaflutolu oraz tienkarbazonu metylu. Metyl blokuje enzymatyczną biosyntezę aminokwasów, a więc jest odpowiedni do redukcji chwatów jednoliściennych oraz dwuliściennych. Izoksaflutol natomiast zwalcza głównie chwastnicę jednostronną oraz powszechne chwasty dwuliścienne, dzięki temu, że jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych. Herbicydy zawierające obie substancje pozwolą na efektywną walkę z powszechnymi gatunkami chwastów takimi jak komosy, owies głuchy, psianki, fiołki, tobołki czy taszniki. Wybierając odpowiednie środki warto poszukać takich, które zawierają sejfner, a więc substancję odpowiedzialną za detoksykację użytych substancji aktywnych w kukurydzy. Należy pamiętać, że używając herbicydów trzeba robić to odpowiednio i w odpowiednim momencie. Zabieg może być utrudniony lub całkowicie się nie udać, jeżeli użyjemy herbicydów, a bezpośrednio po zabiegu spadnie intensywny deszcz lub temperatura będzie zbyt niska. Ważne jest również to by nie trzymać gotowego roztworu zbyt długo w opryskiwaczu jeżeli mamy nagłe zmiany pogody. Takie działanie może doprowadzić do niekorzystnych zmian strukturze herbicydu.

Obie wymienione przez nas substancje są bardziej efektywne jeżeli gleba jest odpowiednio nawodniona. Będą one wtedy działały wyjątkowo skutecznie. Gdy gleba będzie nieodpowiednio nawodniona to z zabiegiem należy się wstrzymać i przeprowadzić go nieco później – gdy kukurydza będzie w stadium 1 lub 2 liści a chwasty już wzejdą. W momencie gdy wilgotność gleby oraz występujące opady deszczu są korzystne, a ilość spodziewanych lub już wzeszłych chwastów jest bardzo duża, to skutecznym sposobem jest zastosowanie preparatu Adengo 315 S.C. Jest to skuteczne narzędzie do walki z chwastami, które stosuje się przed lub krótko po wschodach kukurydzy. Optymalne warunki pozwalające osiągnąć wysoką skuteczność i selektywność przy zabiegu to: wielkość chwastów od 1 do 3 liści i odpowiednia wilgotność gleby. Pamiętajmy, że kukurydza jest wrażliwa na konkurencję chwastów, głównie we wczesnych fazach rozwoju, dlatego też odpowiednie działania polegające na kontroli zachwaszczenia wpłyną niezwykle korzystnie na końcowe plony.